கொளுத்தும் சென்னைக்கு குளிர் கவிதை

வந்ததே கத்திரி வெய்யில்
வாட்டுகிறது வெப்ப நெய்யில்
எங்கு திரும்பினும் சூடு
அதில் தேகம் படும் பாடு
தொண்டை வரண்டு போகும்
காரணம் அளவில்லா தாகம்
மாலை வரை ஒரே புழுக்கம்
இரவிலோ இல்லை உறக்கம்
வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம்
வாடினேன் என்று பாடினார் வள்ளலார்
உயிரையே வறுத்தெடுக்கும் இந்த நெருப்பை
என்ன சொல்லி அவர் பாடுவார்
சென்னைக்கு தெரிந்தது ஒரே பருவம்
அது எடுப்பதோ கோடை என்ற உருவம்
வெப்பம், அதிவெப்பம், மிக அதிக வெப்பம்
இதுவே இம்மாநகரின் கையொப்பம்
கொட்டும் மழையோ கொளுத்தும் வெய்யிலோ
எதுவோ இருக்கட்டும் இயற்கையின் சீற்றம்
ஏற்றங்கள் கொண்ட சென்னையே எங்கள் அன்னை
இதில் என்றுமே இல்லை ஏதும் மாற்றம்

(© 2005-2007 Copyright Thennavan. All Rights Reserved.)

4 Comments so far

 1. annoynomas (unregistered) on May 11th, 2007 @ 8:40 am

  The Heat Is On

  The heat is on, on the street
  Inside your head, on every beat
  And the beat’s so loud, deep inside
  The pressure’s high, just to stay alive
  ‘Cause the heat is on

  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  Caught up in the action I’ve been looking out for you
  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  The heat is on, the heat is on, the heat is on
  the heat is on Oh it’s on the street, the heat is – on.

  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  Caught up in the action I’ve been looking out for you
  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  The heat is on, the heat is on, the heat is on
  Oh it’s on the street, the heat is – on.

  The shadows are on the darker side
  Behind those doors, it’s a wilder ride
  You can make a break, you can win or lose
  That’s a chance you take, when the heat’s on you
  When the heat is on

  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  Caught up in the action I’ve been looking out for you
  Oh-wo-ho, oh-wo-ho
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  (Tell me can you feel it)
  The heat is on, the heat is on, the heat is on

  It’s on the street
  The heat is on, the heat is on, the heat is on
  Yeah it’s on the street
  The heat is on

  -Glen Frey


 2. LD (unregistered) on May 11th, 2007 @ 11:06 am

  Brilliant piece of poetry!


 3. sachin (unregistered) on May 11th, 2007 @ 7:20 pm

  thenavan i cant read what uve written but this one is for you none the less. i know you’ll react sharply!

  http://sachinnichani.blogspot.com/2007/02/what-ails-chennai.html


 4. Ravi (unregistered) on May 12th, 2007 @ 2:37 am

  Nice one, Thennavan .. Lets do our bit to save this planet for our future generation .. Its not only Chennai .. but every damn corner of this world is seeing changes in its climate conditions due to global warming …Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.